ایزوبوتانول (Isobutanol) یا ایزوبوتیل الکل

ایزوبوتانول (Isobutanol) یا ایزوبوتیل الکل یک الکل آلیفاتیک با فرمول شیمیایی C4H10O; (CH3)2CHCH2OH است. این ترکیب آلی به شکل مایع بی رنگ با بوی شیرین است. ایزوبوتانول در صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده، ساخت بطری های پلاستیکی، حلال های رنگ و افزایش براقیت خودرو کاربرد دارد.