اروزیل

ادامه مطلب
اروزیل (زایسل 200)

اروزیل (زایسل 200)

یک نوع پودر سیلیکا با ساختار نانومتری است که در صنایع شیمیایی و بهداشتی وپلیمری به عنوان ...