درباره ما

درباره ما

اترس کیم با مأموریت صادرات و واردات انواع مواد اولیه شیمیایی تاسیس شد. چشم انداز اترس عرضه کیفیت برتر و همچنین نوآوری در آن است عرضه و ارائه محصولات در سراسر دنیا. اترس شیمی در حال پیگیری است نوآوری پایدار در سراسر فعالیت های تجاری ما بر اساس چشم انداز پایداری ما، که مشتریان، محیط زیست و ارزش های اجتماعی ما را در بر می گیرد.

درباره ما